Om oss

Skotterud Idrettslag ble stiftet den 10. juni 1906 under navnet Eidskogen Idrætsforening. Idèen om å stifte en idrettforening, kom frem på festen etter et skiarrangement den 18. mars 1906. En komitè ble da valgt for å utabeide vedtekter for en forening for skiidrettens fremme i Eidskogen, og om mulig skaffe foreningen en passende skibakke. Den 25. mars møttes den nedsatte komitèen på Skotterud, hvor agenda var valg på formann, forslag til vedtekter og oppfordring til bygdas innbyggere om å melde seg inn.

Dette er innledningen på historien til Skotterud Idrettslag, gjenfortalt fra jubileumsboka
i forbindelse med 75-års jubilèet i 1981.

Skotterud Idrettslag feiret 100-års jubilèum fredag 9. og lørdag 10. juni 2006.Det ble en markering som både syntes og hørtes i Eidskogbygda.