Årsmøte i Skotterud IL

post

Innkalling til årsmøte i Skotterud IL

Tirsdag 22.03.2022 kl. 20.00
Energirådhuset på Magnor.

Saksliste:
1. Styrets årsmeldinger
2. Regnskap
3. Budsjett 2022
4. Innkomne saker
5. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15.03.2022.
Saker kan sendes til styreleder Solfrid Brenna, nsolfrid@online.no

Mvh styret

Årsmøte i Skotterud IL 2021

post

Innkalling til årsmøte i Skotterud IL

Tirsdag 09.11.2021 kl. 19.00
Energirådhuset på Magnor.

Saksliste:
1. Styrets årsmeldinger
2. Regnskap
3. Budsjett 2022
4. Innkomne saker
5. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 02.11.21

Mvh styret

Utsatt årsmøte i SIL avholdes 18. juni

Innkalling til årsmøte i Skotterud IL
Torsdag 18.06.2020 kl. 20.00
Framhaldskolen.

Saksliste:
1. Styrets årsmeldinger
2. Regnskap
3. Budsjett 2020
4. Innkomne saker
5. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 11.06.2020

Mvh styret